Ochrana osobních údajů a cookies

Ochranu osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo identifikovatelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo identifikovatelný, pokud lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho případně více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména jméno, příjmení, adresa fyzické osoby, e-mail, IP adresa, mohou nimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 18/2018 S. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění ( „Zákon o ochraně osobních údajů“).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo změna, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

Kdo je správce, resp. zpracovatel osobních údajů?

 

Jsme společnost RS Pharma s.r.o., IČO 44 114 494, se sídlem Plzenská 2,
Prešov 080 01, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov,
oddíl Sro, ve vložce č. 20071/P, která provozuje e-shop laktazan.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, t. j. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybíráme případně dalších zpracovatelů, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje na odpovědnou osobu

 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit s nějakými otázkami, můžete nás kontaktovat  e-mailem na info@laktazan.cz.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

– vyřízení objednávky, t. j. potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu – faktury, doručení zboží: vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo;

– vedení účetnictví: Pokud jste zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů;

– marketing – zasílání newsletterů: vaše osobní údaje (e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních oznámení, které vám zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané e-mailové zprávě;

– pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu neurčitou od udělení souhlasu. Ten lze, samozřejmě, kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané e-mailové zprávě;

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Prohlášení: Provozovatelem internetového obchodu laktazan.cz je společnost RS Pharma s. r. o.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky můžete procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat dle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uložený na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme všechny možné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám.

K osobním údajům mají přístup pouze zprostředkovatelé, bez kterých by činnost laktazan.advertplus.sk nebyla možná. Mezi těchto patří:

  • externí dodavatel účetních služeb
  • poskytovatel webhostingových služeb
  • přepravní společnost: Slovenská pošta a. s.

Všichni zprostředkovatelé jsou zavázáni neumožnit užití údajů pro jiný účel.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace nebo zpracovatelů pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimální zákonem požadované nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů mimo EU.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@laktazan.cz.

Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo jakékoliv své osobní údaje budete považovat za zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechna data smazat nebo pokud vznesete námitky proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních oznámení.)

Právo na přenosnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme / zašleme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vašim dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a také ze záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

 

Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

 

E-maily s inspirací, články nebo produktovými informacemi a službami vám zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu. Odběr našich e-mailů lze ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz v každé zaslané e-mailové zprávě. Prohlášení: Provozovatelem internetového obchodu laktazan.advertplus.sk je společnost RS Pharma s. r. o.

 

Mlčenlivost

 

Dovolujeme si vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

 

Kontakt

 

Provozovatelem informačního systému laktazan.advertplus.sk je společnost RS Pharma s.r.o., IČO 44 114 494, se sídlem Plzenská 2, Prešov 080 01, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, ve vložce č. 20071/P.

Uživatelé informačního systému souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jejich osobní údaje v uvedeném rozsahu. Souhlas je platný na dobu potřebnou pro zrealizování požadavky uživatele a uživatel ho může kdykoli odvolat.

 

Údaje nezletilých

 

Tato stránka není určena osobám mladším jako 18 let. Od žádné osoby mladší jako 18 let vědomě neshromažďujeme osobní údaje.